Incasso

The friendly debt collector

Hero image

Incasso

U vindt bij Straetus een kostenbesparende oplossing voor het efficiënt innen van uitstaande vorderingen.

Er zijn geen kosten voor u:

  • voor zover het vorderingen in België betreft. Wij innen ook buitenlandse facturen, maar daarvoor gelden soms andere/plaatselijke wettelijke bepalingen.
  • op voorwaarde dat u correcte betaalvoorwaarden hebt, waarvan uw klant akte heeft genomen bij het begin van uw samenwerking.
  • op voorwaarde dat uw factuur niet betwist is. Bij betwisting starten wij, als u dat wenst en aan zeer gunstige voorwaarden, een juridisch traject.

Straetus treedt op als tussenpersoon tussen u en uw in gebreke blijvende klant. Ons motto is: ontvang betalingen, maar behoud de klanten.

Download onze flyer
Hero image

Gerechtelijke aanmaningsprocedure

Wij gaan verder dan de anderen: wij schakelen desgevallend, op onze kosten, een deurwaarder of advocaat in. Dat hoort standaard bij onze procedure. Wij krijgen dan ook in 9 op de 10 gevallen een gunstig vonnis, meestal zelfs bij verstek. Hier geldt: hoe vollediger het dossier dat u indient, hoe groter de kansen op succes.

Er zijn enkele scenario's waarbij het juridische traject niet kosteloos is. Daarover wordt u geïnformeerd bij het indienen van een dossier. Bij betwisting, bijvoorbeeld, kennen wij van te voren de draagwijdte van de betwisting niet. In dat geval overleggen wij met u, zodat u kan beslissen of onze advocaten de zaak verder moeten behandelen.

Hero image

Schuldinning

Als wij een vonnis van de rechtbank hebben bekomen, dan betekent dat helaas nog niet dat u van vandaag op morgen uw geld op de rekening ziet staan. Wij gaan aan de slag met onze deurwaarders om het vonnis ook uit te voeren. Als om een of andere reden uw geld oninbaar blijkt, bijvoorbeeld bij faillissement, dan wordt u daarover geïnformeerd, zodat u uw facturen kan afboeken.

Hero image

Betaalregelingen

Het gebeurt al wel eens dat uw debiteur niet in één keer kán betalen. In dat geval spreken wij met de debiteur een betaalregeling af. Ook een rechter kan bij vonnis een afbetalingsregeling toestaan. Wij volgen de regeling op, van de eerste tot de laatste betaling.

Hero image
* = verplicht in te vullen

Zorgen rond betalen?

Beschrijf uw probleem. Wij nemen contact op.

Internationale incasso?

Hebt u een niet betalende klant in het buitenland? Ook daarmee kunnen wij helpen: wij zijn onder andere in deze landen actief!

Straetus Logo
Straetus België

Steenovenstraat 5, 2580 Putte
Ondernemingsnummer: 0886.479.832

Email
info@straetus.be
Phone
+32 3 808 79 98
Toezichthoudende overheid: Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Inspectie Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Laatste nieuws

Copyright @2024 Straetus