Disclaimer

Straetus streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen.

Straetus Icon

Straetus streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, niet actueel of accuraat is. De informatie op deze website, in de nieuwsbrieven en andere uitingen van Straetus gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht.

Alle uitingen van Straetus zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de website of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Straetus.

Straetus stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan Straetus niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Straetus heeft geen controle over de inhoud van deze websites.

DEZE WEBSITE GEBRUIKT COOKIES

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webserver, bij een bezoek aan een website, op uw computer of ander draagbaar device plaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. Straetus kan cookies plaatsen, zodat u gebruik kunt maken van de website en de daarop geboden functionaliteiten. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk als u van onze website of een bepaalde functionaliteit gebruik wilt maken (essentiële cookies). Ook kan Straetus cookies gebruiken om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen (performance cookies). Tot slot kan Straetus cookies toepassen om het gebruik van de website, producten, diensten en marketingstrategieën te verbeteren (analytische cookies). U kunt cookies blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw browser.

WIJZIGEN VAN DEZE DISCLAIMER

Straetus houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Deze pagina is voor het laatste opgemaakt op 6 januari 2014.

Straetus Logo
Straetus België

Steenovenstraat 5, 2580 Putte
Ondernemingsnummer: 0886.479.832

Email
info@straetus.be
Phone
+32 3 808 79 98
Toezichthoudende overheid: Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Inspectie Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Laatste nieuws

Copyright @2024 Straetus