Helft parkeerboetes pas na aanmaning betaald

Het laatste incasso nieuws